MENU

ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ – Πιστεύουμε στην ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας και το αποδεικνύουμε με πράξεις

Το όραμα

Η ΗΠΕΙΡΟΣ προχώρησε στη δημιουργία πρότυπης φάρμας αιγοπροβάτων, έχοντας σαν όραμα να συμβάλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται και εφαρμόζεται στην πράξη στην καθημερινή λειτουργία της μονάδας, να είναι διαθέσιμη σε όλους τους κτηνοτρόφους, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις τεχνικές και τις διαδικασίες τους στη λειτουργία των μονάδων τους.

Οι εγκαταστάσεις

Η Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ βρίσκεται στην Καμπή Άρτας, σε απόσταση 1.000 μέτρων από το Εργοστάσιο ΗΠΕΙΡΟΣ, σε ιδιόκτητη έκταση 47 στρεμμάτων. Στο σχεδιασμό της έχουν εφαρμοστεί οι βέλτιστες πρακτικές από φάρμες αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθιστώντας την μια από τις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές φάρμες στο είδος παγκοσμίως.

Οι εγκαταστάσεις της Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021 και αποτελούνται πλέον από 11 κτίρια  συνολικού εμβαδού 11.000 m2.

Η αποθήκη τροφών της Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ εκτείνεται σε 1.500 m2  και διαθέτει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο παρασκευαστήριο ολικού σιτηρεσίου

Η Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ διαθέτει υποδομές για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς, όπως και για οργάνωση ενημερώσεων σε κτηνοτρόφους.

Πλάνο Ανάπτυξης

Τον Σεπτέμβριο 2022 ξεκίνησε στην ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ πιλοτικά η εκτροφή 300 αιγών με απώτερο στόχο την δημιουργία μιας μεγάλης εκτροφής αιγών σε παρακείμενο ακίνητο 90 στρεμμάτων που έχει ήδη αγοραστεί.

Το 2023 θα ξεκινήσει η κατασκευή της 2ης ΦΑΡΜΑΣ του ομίλου στο ΔΟΜΟΚΟ, σε ιδιόκτητη έκταση 30 στρεμμάτων και υπάρχουσες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. , πολύ κοντά στην παραγωγική μονάδα της ΗΠΕΙΡΟΣ που παράγει το Κατίκι ΔΟΜΟΚΟΥ και όλα τα αλειφόμενα τυριά της εταιρείας, η οποία και θα ολοκληρωθεί το 2024 με επιπλέον εγκαταστάσεις 7.000 τ.μ. και δυνατότητες εκτροφής 3.000 προβάτων 

Πολιτική Ευζωίας των ζώων

Για όλους εμάς, η Ευζωία των Ζώων, αποτελεί κύριο μέλημα και διαρκή επιδίωξη. Για το λόγο αυτό, τηρούμε και αναμένουμε από το σύνολο των παραγωγών γάλακτος με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων.

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των παγκόσμια αναγνωρισμένων καλών πρακτικών, δεσμευόμαστε μέσα από τις Φάρμες ΉΠΕΙΡΟΣ για τις Πέντε Βασικές Ελευθερίες των Ζώων και συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με Παραγωγούς Γάλακτος που τις τηρούν.

Οι Πέντε Βασικές Ελευθερίες των Ζώων είναι:

  • Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα: μέσω της άμεσης πρόσβασής σε πόσιμο νερό και σε μία διατροφή η οποία διατηρεί την υγεία και τη ζωτικότητά τους.
  • Ελευθερία από άσχημες συνθήκες διαβίωσης: μέσω της παροχής ενός κατάλληλου περιβάλλοντος σταβλισμού
  • Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό ή ασθένεια: μέσω της πρόληψης, της ταχείας διάγνωσης και της κατάλληλης κτηνιατρικής μέριμνας.
  • Ελευθερία από φόβο, αγωνία ή άγχος: μέσω της εξασφάλισης ορθών συνθηκών συμπεριφοράς και φροντίδας που αποφεύγουν την ψυχική ταλαιπωρία.
  • Ελευθερία για την έκφραση μιας σωστής φυσικής συμπεριφοράς: μέσω της παροχής επαρκούς χώρου, κατάλληλων εγκαταστάσεων και σωστής κοινωνικοποίησης με ζώα του ίδιου είδους.

Επιπλέον αυτών, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο να υποστηρίζουμε παραγωγούς που τηρούν επιστημονικές πρακτικές φροντίδας των ζώων και στο να μειώνουμε στο ελάχιστα δυνατό τη χρήση αντιβιοτικών. Επίσης απαιτούμε οι ζωοτροφές να είναι ποιοτικές, βιώσιμες και όσο το δυνατόν τοπικού χαρακτήρα.

Οι πρότυπες λειτουργίες σταβλισμού, διατροφής, άμελξης και αναπαραγωγής των ζώων

Σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και συνεχή κτηνιατρική μέριμνα, η Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ εφαρμόζει πρότυπες μεθόδους σταβλισμού, διατροφής και άμελξης καθώς και στην εξέλιξη και βελτίωση αιγοπροβάτων μέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής των πιο ανθεκτικών και παραγωγικών ζώων.

Παράλληλα, πρόθεσή της είναι, σε ανοιχτή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, να αναδειχθεί ως κέντρο παροχής τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών σε νέους, που θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 500 παραγωγοί έχουν επισκεφτεί τη Φάρμα, με στόχο την απόκτηση γνώσης που βελτιώνει την λειτουργία των εκτροφών τους.

Επίσης, μέχρι σήμερα, η Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ  έχει διαθέσει περισσότερα από 800 ζώα σε 140 κτηνοτρόφους της περιοχής με σκοπό τη βελτίωση του ζωικού τους κεφαλαίου και την αύξηση της παραγωγής τους.

Στη φάρμα σταβλίζονται περίπου 2.200 ζώα, από τα οποία τα 1.100 είναι παραγωγικά με παραγωγή 520 τόνων γάλακτος. Να επισημανθεί, ότι κύριο μέλημα της δραστηριότητας της Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ αποτελεί η διασφάλιση της ευζωίας των ζώων, η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ζωικής παραγωγής στο περιβάλλον καθώς και η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Έχουμε μεριμνήσει ώστε οι χώροι σταβλισμού να αερίζονται με συχνότητα και όγκο κυκλοφορούμενου αέρα 3 φορές περισσότερο από το αναγκαίο

Ο χώρος διαβίωσης  ανά ζώο είναι τουλάχιστον 2πλάσιος του αναγκαίου, η στρωμνή ανάπαυσης ανανεώνεται αυτόματα με διανομέα αχύρου, ώστε να αναπαύονται τα ζώα πάντοτε σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον, όλα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ανοιχτό χώρο και εκτός των στάβλων με ελεύθερη κυκλοφορία.

Η μετακίνησή τους προς τον χώρο αρμεγής γίνεται μέσω μεγάλων, ελεύθερων διαδρόμων, με αυτοματισμούς και χωρίς παρουσία ανθρώπων ή άλλων στρεσογόνων παραγόντων, η δε αρμεγή τους γίνεται σε ένα υπερσύγχρονο αρμεκτήριο όπου ο χρόνος αρμεγής είναι διαφορετικός για κάθε ζώο, ανάλογα με το παραγόμενο γάλα , την περίοδο γαλακτοπαραγωγής και τον μαστό του, η μάλαξη του μαστού και η αποκόλληση των θηλάστρων είναι προσαρμοσμένη σε κάθε ένα ξεχωριστά.

Ακόμη και οι εργασίες κουρέματος, εμβολιασμών, θεραπειών ή κοπής νυχιών γίνονται σε ξεχωριστό χώρο και χωρίς να προκαλείται καταπόνηση ή στρές στα ζώα μας.

Η διαδικασία τεχνητής σπερματοληψίας  πραγματοποιείται στο εργαστήριό μας, όπου υπάρχει ξεχωριστός χώρος διαμονής για τους κριούς, ώστε να είναι ήρεμοι και προσαρμοσμένοι, ενώ η σπερματέγχυση διενεργείται σε μικρές ομάδες ζώων, χωρίς να διαταράσσεται η ευζωία του.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών ευζωίας των προβάτων, λειτουργεί σύστημα δροσισμού με καταιονισμό νερού, σε συνδυασμό με ειδικούς, εντελώς αθόρυβους ανεμιστήρες οροφής, που βελτιώνουν τη σχετική υγρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία στους στάβλους και το αμελκτήριο. Έτσι επιτυγχάνεται  η αποφυγή της δυσφορίας των ζώων από τη θερμική καταπόνηση, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή.

Έχουμε μεριμνήσει ώστε οι χώροι σταβλισμού να αερίζονται με συχνότητα και όγκο κυκλοφορούμενου αέρα 3 φορές περισσότερο από το αναγκαίο

Ο χώρος διαβίωσης  ανά ζώο είναι τουλάχιστον 2πλάσιος του αναγκαίου, η στρωμνή ανάπαυσης ανανεώνεται αυτόματα με διανομέα αχύρου, ώστε να αναπαύονται τα ζώα πάντοτε σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον, όλα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ανοιχτό χώρο και εκτός των στάβλων με ελεύθερη κυκλοφορία.

Η μετακίνησή τους προς τον χώρο αρμεγής γίνεται μέσω μεγάλων, ελεύθερων διαδρόμων, με αυτοματισμούς και χωρίς παρουσία ανθρώπων ή άλλων στρεσογόνων παραγόντων, η δε αρμεγή τους γίνεται σε ένα υπερσύγχρονο αρμεκτήριο όπου ο χρόνος αρμεγής είναι διαφορετικός για κάθε ζώο, ανάλογα με το παραγόμενο γάλα, την περίοδο γαλακτοπαραγωγής και τον μαστό του, η μάλαξη του μαστού και η αποκόλληση των θηλάστρων είναι προσαρμοσμένη σε κάθε ένα ξεχωριστά.

Ακόμη και οι εργασίες κουρέματος, εμβολιασμών , θεραπειών  ή κοπής νυχιών γίνονται σε ξεχωριστό χώρο και χωρίς να προκαλείται καταπόνηση ή στρές στα ζώα μας.

Η διαδικασία τεχνητής σπερματοληψίας  πραγματοποιείται στο εργαστήριό μας , όπου υπάρχει ξεχωριστός χώρος διαμονής για τους κριούς, ώστε να είναι ήρεμοι και προσαρμοσμένοι, ενώ η σπερματέγχυση διενεργείται σε μικρές ομάδες ζώων , χωρίς να διαταράσσεται η ευζωία του.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών ευζωίας των προβάτων, λειτουργεί σύστημα δροσισμού με καταιονισμό νερού, σε συνδυασμό με ειδικούς, εντελώς αθόρυβους ανεμιστήρες οροφής, που βελτιώνουν τη σχετική υγρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία στους στάβλους και το αμελκτήριο. Έτσι επιτυγχάνεται  η αποφυγή της δυσφορίας των ζώων από τη θερμική καταπόνηση, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή.

Το τάισμα των ζώων πραγματοποιείται σε αυτόματη ταινία με ατομική παγίδευση, ολικού σιτηρεσίου, ενώ η παροχή νερού γίνεται με αυτόματες ποτίστρες, με μέτρηση κατανάλωσης ανά τομέα. Κατά μήκος κάθε στάβλου υπάρχουν αυτοματοποιημένα, ηλεκτρικά ανοιγόμενα παράθυρα-ανεμοκουρτίνες και ηλεκτρικά ανοιγόμενο παράθυρο οροφής με αισθητήρες ανέμου – βροχής – αμμωνίας.

Το πρωτοποριακό για αιγοπρόβατα αυτόματο περιστροφικό αρμεκτήριο 60 θέσεων, διαθέτει ατομική ηλεκτρονική γαλακτομέτρηση, αυτόματη αποκόλληση θηλάστρων, ατομική αναγνώριση ζώου σε κάθε θέση αρμεγής, ηλεκτρονική πόρτα διαλογής, αυτόματο σύστημα ταϊσμού και λογισμικό ιατρικής παρακολούθησης και ελέγχου παραγωγής της μονάδας.

Έχει διαμορφωθεί και εξοπλιστεί επίσης κατάλληλα, ώστε και εκεί αν χρειαστεί να διενεργούνται οι εργασίες σπερματέγχυσης, θεραπειών, υπερήχου και βέβαια παρατήρησης και αξιολόγησης των ζώων μας.

Στη Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ λειτουργεί  Εργαστήριο Αναπαραγωγής, με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και ατομικές θέσεις κριών – γεννητόρων.

Το αναθρεπτήριο έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως και 1.000 αρνιών, με boxes για τα νεογνά αναλόγως των ημερών ανάπτυξής τους και αυτόματες, αυτοκαθαριζόμενες θηλαστικές μηχανές.

Ο χώρος του αναθρεπτηρίου/μαιευτηρίου  είναι ελεγχόμενα θερμαινόμενος κατά τις πρώτες ημέρες κρατώντας σταθερά θερμοκρασία ευζωίας για τα νεογέννητα.

Μετά την πάροδο 10 ημερών τα νεαρά αρνάκια μεταφέρονται σε νέο χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, αεριζόμενο κατάλληλα, μέχρι και τον απογαλακτισμό τους και την παροχή κατάλληλου σιτηρεσίου.

Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική της για Βιώσιμη Ανάπτυξη, προχώρησε στην πιστοποίησή της από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφορικά με το ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) του γάλακτος που παράγει, η τιμή του οποίου αποδείχτηκε κατά πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο στην Ευρώπη.

Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος του γάλακτος που παράγει, έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο της ICPP (2006), σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Οργανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Όπως προέκυψε από την ανάλυση, η τιμή του ανθρακικού αποτυπώματος (CF) του πρόβειου γάλακτος της ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ είναι 30% μικρότερη συγκριτικά με τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Η σημαντικά χαμηλότερη τιμή του ανθρακικού αποτυπώματος της ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως:

  • η βελτιωμένη διαχείριση της υγείας και της αναπαραγωγής του κοπαδιού, μέσα από την εφαρμογή προληπτικών μέτρων υγιεινής και του συνεχούς ελέγχου της σωματικής κατάστασης.
  • η διατροφή ακριβείας με εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές υψηλής πεπτικότητας.
  • η συστηματική παρακολούθηση των ζώων, μέσω συστήματος αυτόματης γαλακτομέτρησης κατά το άρμεγμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για τα ζώα.

Στόχος της Φάρμα ΗΠΕΙΡΟΣ είναι να γίνει, στο μέλλον, μια ουδέτερη κλιματικά μονάδα παραγωγής.

Από την παραπάνω μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαμορφώθηκε από την ΗΠΕΙΡΟΣ ένα πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο δυνητικά θα αποτελέσει Οδηγό για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση του αποτυπώματος του κλάδου της κτηνοτροφίας στη χώρα μας.